Vår miljöpolicy

Miljön skall ha en central roll i MK Tierps motorsportverksamhet.

Klubben har erhållit en miljöcertifiering enligt av Svenska Bilsportförbundet godkänd metod. Bild på certifikatet visas nedan.

I planeringen av vår verksamhet såsom tävlingar, träningar och andra evengemang skall miljöfrågor beaktas för att förhindra påverkan på vår omgivning. Detta görs på följande sätt:

  • Vi skall planera för hållbarhet och återvinning i verksamheten.
  • Vi skall miljömedvetet handskas med bränslen, oljor och övriga vätskor som ingår i vårt verksamhetsutövande.
  • Vi skall sprida vårt miljömedvetande till såväl publik, tävlingsutövare, myndigheter och övriga samhällsmedborgare.